11 December 2010

Rukun Menyembelih Di Dalam Islam

Penyembelihan adalah salah satu cara untuk mematikan binatang dan menghalalkan dagingnya. Penyembelihan menurut bahasa ialah Thayyib iaitu mengelokkan. Pengertian kedua adalah Tatmim membawa maksud menyempurnaan iaitu menyempurnakan apa yang diharuskan dengan cara sembelihan.

Dalam Surah Al-Maidah ayat ke 3 bermaksud:
Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain selain Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan yang disembelih atas nama berhala.

Dalam ayat ke 4 Surah yang sama juga Allah berfirman:
Dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik".

Ijma’ para fuqaha mengatakan rukun sembelihat terhadap binatang terbahagi kepada 4:
1) Penyembelih
2) Alat Sembelih
3) Tempat sembelih
4) Binatang sembelihan

RUKUN PERTAMA: PENYEMBELIH

Syarat penyembelih hendaklah seorangMuslim atau Ahli Kitab (Kitabiyah). Tidak sah sembelihan yang dilakukan oleh orang kafir mahupun orang yang murtad sesudah keislamannya. Halal juga sembelihan yang dilakukan oleh budak yang belum berkhatan, khunsa ataupu orang bisu.

Tidak disyaratkan sama ada yang menyembelih itu seorang lelaki atau perempuan, kecil atau besar,dan sah bagi seorang perempuan untuk menyembelih binatang walaupun dalam keadaan haidh (pandangan Imam Nawawi). Walau bagaimanapun makruh bagi sesiapa yang masih berada dalam hadas besar untuk melakukan penyembelihan.

Hukum bagi sembelihan orang buta pula adalah makruh bagi sembelihan biasa namun haram bagi hasil buruan. Hal ini kerana dalam perburuan, kemampuan untuk melihat adalah salah satu syarat sah untuk menghalalkan hasil perburuan.

Hukum sembelihan seorang fasiq adalah diharuskan syara’

RUKUN KEDUA: ALAT SEMBELIHAN

Halal binatang yang disembelih menggunakan alat yang tajam sama ada dibuat dari besi (logam), kayu, buluh, kaca, batu atau alat-alat lain yang ditajamkan.

Namun terdapat beberapa pengecualian. Sembelihan yang dilakukan menggunakan gigi, kuku, atau tulang tidaklah halal kerana ia tidak diakui sebagai alat sembelihan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah S.A.W (Al-Bukhari, Sohih al-Bukhari [Matba’ asy-Syu’bi, 1378], 7:21).

RUKUN KETIGA: TEMPAT SEMBELIHAN

Terdapat 2 keadaan penyembelihan iaitu penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa keatasnya dan penyembelihan ke atas binatang yang tidak berkuasa ke atasnya.

1) Penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa (menangkap & menyembelih) keatasnya.

Wajib memutuskan dengan sempurna urat HALKUM dan urat MARI’. Halkum ialah tempat salur nafas pernafasan dan mari’ pula tempat salur makan dan minum.
2) Penyembelihan ke atas binatang yang tidak berkuasa ke atasnya.

Iaitu binatang yang sukar ditangkap (buruan) atau binatang yang tidak dapat disembelih pada lehernya seperti sembelihan biasa seperti binatang yang terjatuh ke dalam perigi dan sukar dikeluarkan. Memadai dengan melukakan mana-mana bahagian pada tubuhnya hingga mampu menyebabkan mati.

Di dalam Mazhab Syafi’e hanya diwajibkan untuk memutuskan dua jenis urat iaitu urat halkum dan urat mari’ sahaja. Namun sunat hukumnya memutuskan 2 urat (salur) darah yang berada di kanan dan kiri leher binatang yang disembelih bagi mempercepatkan kematian.

0 Beriang Ria:

Powered by Blogger.